Skip to content

Shyam Gollakota co-FounderSQ

Shyam Gollakota, Chief Technical Officer, Co-Founder, Edus Health